Sau khi lựa chọn cho mình Theme, Plugin hoặc Project vừa ý và thỏa thuận xong các điều khoản với Yivic, khách hàng thanh toán tiền theo hướng dẫn dưới đây

Bước 1: Đăng nhập vào yivic ( hoặc tạo tài khoản nếu chưa có )

Đăng nhập hoặc tạo tài khoản mới trên yivic

Bước 2: Chọn item cần mua và thanh toán.

Chọn item cần mua và chọn Purchase

Bước 3: Kiểm tra giỏ hàng và tiến hành thanh toán item đã chọn mua.

Kiểm tra giỏ hàng và tiến hành thanh toán các item cần mua.

Bước 4: Nhập các thông tin cá nhân của bạn và tiến hành thanh toán.

Nhập thông tin cá nhân và tiến hành thanh toán.

Bước 5: Thanh toán hóa đơn của bạn qua ví MOMO.

Thanh toán hóa đơn của bạn qua MOMO.

Bước 6: Tải về item của bạn khi đã thanh toán thành công.

Hóa đơn xác nhận đơn hàng của bạn bao gồm link tải item của bạn.

Bước 6: Quản lý các items của bạn đã mua trên yivic

Bạn vào menu icon như dưới hình và chọn Purchase Confirmation để quản lý và tải về các items của bạn.

Quản lý các items của bạn đã thanh toán.

Tất cả các item của bạn đã được thanh toán đều được được tải về bất cứ lúc nào, khi bạn muốn tải về bạn chỉ cần vào lại tài khoản bạn đã thanh toán đơn hàng và vào lịch sử thanh toán Purchase History hoặc Purchase Confirmation trên Menu.